Najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym.

Pracujemy z programem wychowania przedszkolnego „KALENDARZ PRZEDSZKOLAKA" Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopała (Wydawnictwo Szkolne PWN). Proponowany program uszczegółowia treści opracowane w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego i określa umiejętności, którymi powinno odznaczać się dziecko kończące przedszkole. Ponadto korzystamy z programu Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, któregorozwiązania metodyczne kładą nacisk na osobiste doświadczenia dziecka, stanowiące budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Takie rozumienie procesu nauczania – uczenia się jest zgodne z podstawowymi założeniami naszego przedszkola. Program ten zwraca także uwagę na pracę z dzieckiem zdolnym, o przyspieszonym rozwoju psychoruchowym.

„Czytanie na zaczarowanym dywanie” – jest to program autorski, realizowany we współpracy z rodzicami w ramach Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok.

W prowadzonych zajęciach stosujemy:

  • Metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne

  • Gimnastykę rytmiczną A. i M. Kniessów

  • Metodę gimnastyki twórczej R. Labana

  • Metodę ruchu twórczego Carla Orffa

  • Metodę dramy

  • Metodę malowania dziesięcioma palcami

  • Pedagogikę zabawy- Klanza

Ruch Rozwijający W. Sherbourne

Celem tej metody jest stymulowanie rozwoju dziecka pod względem fizycznym i osobowościowym. Ruch Rozwijający to program terapeutyczny zawierający zestaw ćwiczeń jak: prowadzących do poznania własnego ciała, pomagających zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwiających nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, twórczych.

Metoda Kniess'ów

Jest to rodzaj gimnastyki rytmicznej (twórczej utanecznionej) polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu. Elementami dominującymi w tej metodzie są ruch, rytm, muzyka oraz nietypowe przybory tj.: bijaki, szarfy, wstążki na patykach, połówki kokosów, grzechotki, bębenki i dzwoneczki.

Charakterystyczne dla metody Kniessów jest użycie do ćwiczeń ruchowych dwóch przyborów równocześnie przez jedną osobę. Autorzy wyeliminowali ze swej metody słowo, (impulsem do podejmowania wszelkich form ruchu jest muzyka ) zyskała na tym płynność
i intensywność ruchu.

Metoda gimnastyki twórczej R. Labana

Założeniem tej metody jest wiązanie ruchu z takimi elementami jak słowo, rytm i muzyka. Różnorodność form ruchowych oraz sposób prowadzonych zajęć stwarza dzieciom możliwość twórczego działania, gdzie najważniejsza jest atmosfera panująca na zajęciach, sposób wykonania i tworzenia przez dziecko ruchu.

Metoda Ruchu Twórczego Carla Orffa

Koncepcja pedagogiki muzycznej opiera się na trzech zasadach: kładzenie nacisku na kształcenie poprzez zabawę, rozwijanie muzykalności dzieci, integracja muzyki, słowa
i ruchu. Walorami metody Orffa są : wszechstronność, powszechność i atrakcyjność. ( Metoda ta jest szeroko wykorzystywana w kształceniu specjalnym i muzykoterapii dorosłych).

Metoda dramy

Wprowadzenie tej metody w zajęciach z dziećmi ma na celu wszechstronny rozwój ich osobowości, a także daje umiejętność wyrażania uczuć. Dziecko poprzez wcielanie się
w różne postacie uwrażliwia się, doskonali swoje słownictwo, rozwija ekspresję ciała
i mimiki, jest bardziej zintegrowane z grupą. Udział w scenkach dramy jest też zachętą do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Metoda malowania dziesięcioma palcami

Metoda ta może być traktowana jako element programu wychowawczego dla dzieci – wprowadzenie do twórczości plastycznej. Wartość terapeutyczna metody polega na tym, że stanowi ona rodzaj języka, którym może się posługiwać każde dziecko niezależnie od swej sprawności werbalnej. Dla dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi szczególnie ważne jest, że zajęcia sprzyjają uzewnętrznieniu uczuć, pomagają w wytworzeniu właściwej terapeutycznej atmosfery pomiędzy dorosłym a dzieckiem, torując drogę wzajemnego porozumienia
i przygotowując do twórczego uczestnictwa w życiu codziennym.

Metoda Pedagogiki zabawy - Klanza

Stosowanie tej metody ma na celu wzmocnienie potencjału dziecka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności, sprzyjanie rozwojowi osoby, grupy, społeczności, w atmosferze wzajemnej, życzliwej współpracy, ujawniającej siłę grupy, jej wielorakie możliwości.

Obejrzyj przedszkole Jaś i Małgosia

Zapisy do przedszkola

W tej chwili trwa nabór dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA TRWA PRZEZ CAŁY ROK.

Skontaktuj się z nami: tel. 608 839 195

Zgłoś swoją pociechę

Godziny otwarcia

6.30 - 17.00

Lokalizacja

ul. Śniadeckich 1G, 75-453 Koszalin

Zobacz na mapie

Kontakt

Telefon: 608-839-195
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.