Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.jasimalgosia.edu.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • dokumenty mogą być zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Wyłączenia

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30 Deklarację sporządzono na podstawie

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Naczelny Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Koszalinie – Małgorzata Golan
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 608 839 195 Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Małgorzata Golan
 • Adres: ul. Śniadeckich 1G 75-453 Koszalin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 608 839 195

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście znajduje   się   od ulicy Śniadeckich   1G   i jest   przystosowane   dla   osób z niepełnosprawnością ruchową – podjazd dla osób niepełnosprawnych; schody zabezpieczone barierką.
 2. Za placówką znajduje się parking, na którym zapewniono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Po wejściu do placówki, do głównego korytarza prowadzą Korytarz jest przystosowany osobom niepełnosprawnym.
 4. W placówce nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W przedszkolu nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka

Pobierz deklarację

Oryginał dokumentu znajduje się w siedzibie placówki.

Godziny otwarcia

6.30 - 17.00

Lokalizacja

ul. Śniadeckich 1G, 75-453 Koszalin

Zobacz na mapie

Kontakt

Telefon: 608-839-195
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.