Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Koszalinie 75-453 ul. Śniadeckich 1G informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Koszalinie 75-453 ul. Śniadeckich 1G.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Ustawie o Prawie Oświatowym o wychowaniu przedszkolnym dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu nauczania i archiwizacji.
 4. Dane kontaktowe Administratora danych Osobowych:
  tel.: 608 839 195, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Koszalinie 75-453 ul. Śniadeckich 1G usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym takim jak Urząd Miasta, System Informacji Oświatowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów.
 9. Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Koszalinie 75-453 ul. Śniadeckich 1G wyznaczył inspektora Danych Osobowych dostępnego pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 515221800.
Obejrzyj przedszkole Jaś i Małgosia

Zobacz również

Godziny otwarcia

6.30 - 17.00

Lokalizacja

ul. Śniadeckich 1G, 75-453 Koszalin

Zobacz na mapie

Kontakt

Telefon: 608-839-195
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.